top of page
Banner-til-web-7-vi-er-sertifisert-126079dd.jpeg

«Vi skal innrette vår praksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning. Vi skal ha rutiner som sikrer bærekraft igjennom innkjøp, gjenbruk, gode arbeidsforhold og høy grad av miljøbevissthet hos våre ansatte»

Alle våre ansatte skal være kjent med våre miljømål

 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer at vi driver et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Kragtorp VVS AS oppfyller kriterieriene i Miljøfyrtårn og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Hvert år utarbeider vi en årlig rapport på klima- og miljø. Denne kan sendes på forespørsel.

 

Bærekraft
Kragtorp VVS AS er opptatt av bærekraft og mangfold. Vi arbeider for å redusere de negative miljøkonsekvensene som følger av vår virksomhet og bistår våre kunder med å overholde sine klimamål. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og oppfatter mangfold og likestilling som en styrke i vår måte å drive virksomheten.

 

Vi forplikter oss til bærekraftmålene fastsatt av FN, og ønsker kontinuerlig å jobbe for å styrke virksomheten innen arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Langsiktig tenkning skal gjennomsyre både vår måte å drive utredningsvirksomheten på og rådgivningen i konkrete oppdrag fra våre kunder. Vårt mål er å bidra til så ressurseffektive og bærekraftige oppgjør som mulig.

 

Miljøhensyn er en integrert del av vår vurdering ved innkjøp og valg av leverandører. Vår ambisjon er å drive virksomheten med minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Mest mulig begrensning av reisevirksomhet og løpende arbeid med digitalisering er viktige verktøy i vårt arbeid med å redusere miljøbelastningen på omgivelsene.

 

Våre tiltak skal bidra til å begrense klimaavtrykk, og vi er opptatt av å arbeide med bærekraft i flere dimensjoner. Vi ønsker å møte markedet med en bevisst holdning til klima og miljø. Våre valg ønsker vi skal gjøre en forskjell, og bidrar til å øke bevisstheten til våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

 

bottom of page