top of page
Sprinkleranlegg

Et sprinkleranlegg er en installasjon i et bygg som skal virke konsekvensdempene i tilfelle brann eller branntilløp. Anlegget består av rørsystemer som bringer vann til sprinklerhoder som er strategisk plassert rundt om i bygget.

Vi installerer sprinkleranlegg i alle typer bygg, fra eneboliger til store industribygg.

Vi kontrollerer deres sprinkleranlegg for å sikre at anlegget virker slik det er tenkt. Dette er viktig å gjennomføre da store bygg hele tiden har ombygninger eller nye leietakere med andre behov enn tidligere. Det vil da gjerne være behov for å tilpasse sprinkleranlegget slik at ved en eventuell brann, så vil alt virke slik det skal.

Vi utfører vedlikehold av deres sprinklerventil. Dette skal gjøres en gang årlig, for å sikre at ventilen, og alarmoverføring virker. Vi åpner da opp ventilen og gjør rent, og sikrer at alle pakninger er hele. Vi tester alarmklokke og elektronisk alarm, for å sikre at dette virker. Dersom det er glycol på anlegget vil vi måle denne, og eventuelt bytte dersom den ikke er god nok. Dersom dere har ett tørranlegg så vil vi gå rundt og tappe ut kondens der dette er mulig.

bottom of page