Våre prosjekter

Bjørkelangen Park

Over en 10 års periode har vi vært med på alt av sanitær- og sprinkleranlegg i Bjørkelangen Park.

Totalt 9 blokker er bygget og ble ferdigstilt i 2020.

Bjørkelangen Park.jpg

Festningsåsen

Totalt 3 blokker er bygget i Festningsåsen på Bjørkelangen hvor vi har vært med på alt av sanitær- og sprinkleranlegg. Siste blokken ble ferdigstilt høsten 2021.

Festningsåsen.jpg

Løkenåsen Panorama

Løkenåsen.jpg

Første av totalt 4 boligblokker ble ferdigstilt høsten 2020.

I 2021 fortsetter arbeidet på blokk nr 2 Løkenåsen Panorama i Fetsund. Her leverer vi alt av sanitær-, sprinkler- og varmeanlegg.