top of page

Våre prosjekter

Bjørkelangen Park

Over en 10 års periode har vi vært med på alt av sanitær- og sprinkleranlegg i Bjørkelangen Park.

Totalt 9 blokker er bygget og ble ferdigstilt i 2020.

Bjørkelangen Park.jpg

Festningsåsen

Totalt 3 blokker er bygget i Festningsåsen på Bjørkelangen hvor vi har vært med på alt av sanitær- og sprinkleranlegg. Siste blokken ble ferdigstilt høsten 2021.

Festningsåsen.jpg

Løkenåsen Panorama

Løkenåsen.jpg

Første av totalt 4 boligblokker ble ferdigstilt høsten 2020.

I 2022 ferdigstilte vi arbeidet på blokk nr 2 Løkenåsen Panorama i Fetsund. Her leverer vi alt av sanitær-, sprinkler- og varmeanlegg.

Bringebærtunet

4 firemannsboliger er bygget i Festningsåsen på Bjørkelangen. Her har vi har vært med på hus nr 3 og 4 som ble ferdigstilt vinteren 2022. 

Vi har levert alt av sanitær og røropplegg.

Bringebærtunet.jpg

Hukenveien

Nye Huken i Oslo består av 8 rekkehus. Boligene ble ferdigstilt august 2022. Her har vi levert alt av sanitæranlegg og røropplegg.

Hukenveien.jpg

Tyttebærveien

2-mannsbolig i Festningsåsen, Bjørkelangen. Her har vi utført alt av røropplegg og sanitæranlegg.

Bad.jpg

Aurkvartalet

2 boligblokker i Aurskog bestående av 58 leiligheter + næringslokaler i 1.etg. Arbeidet ble påbegynt sommeren 2022 og ble ferdigstilt Q4 2023.

Her har vi levert alt av varme og sprinkleranlegg, tilkobling av badekabiner og kjøkkenkraner.

Aurkvartalet.jpg

Torgalleen

2 boligblokker i Bjørkelangen bestående av 46 leiligheter, kjøpesenter i 1.etg og kontorlokaler i 2. og 3.etg. Arbeidet ble påbegynt sommeren 2023 og skal ferdigstilles Q2 2025.

Her leverer vi alt av vann, varme, sanitær og og sprinkleranlegg.

image.png
bottom of page