top of page

Våre prosjekter

Bjørkelangen Park

Over en 10 års periode har vi vært med på alt av sanitær- og sprinkleranlegg i Bjørkelangen Park.

Totalt 9 blokker er bygget og ble ferdigstilt i 2020.

Bjørkelangen Park.jpg

Festningsåsen

Totalt 3 blokker er bygget i Festningsåsen på Bjørkelangen hvor vi har vært med på alt av sanitær- og sprinkleranlegg. Siste blokken ble ferdigstilt høsten 2021.

Festningsåsen.jpg

Løkenåsen Panorama

Løkenåsen.jpg

Første av totalt 4 boligblokker ble ferdigstilt høsten 2020.

I 2022 ferdigstilte vi arbeidet på blokk nr 2 Løkenåsen Panorama i Fetsund. Her leverer vi alt av sanitær-, sprinkler- og varmeanlegg.

Bringebærtunet

4 firemannsboliger er bygget i Festningsåsen på Bjørkelangen. Her har vi har vært med på hus nr 3 og 4 som ble ferdigstilt vinteren 2022. 

Vi har levert alt av sanitær og røropplegg.

Bringebærtunet.jpg

Hukenveien

Nye Huken i Oslo består av 8 rekkehus. Boligene ble ferdigstilt august 2022. Her har vi levert alt av sanitæranlegg og røropplegg.

Hukenveien.jpg

Tyttebærveien

2-mannsbolig i Festningsåsen, Bjørkelangen. Her har vi utført alt av røropplegg og sanitæranlegg.

Bad.jpg
bottom of page